Confort pentru acasa

Protecția datelor

Luăm foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Această politică de confidențialitate vă informează despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica de confidențialitate se aplică acestui site web și portalului de servicii personalizate Vaillant Group România S.R.L. (cu sediul în Voluntari, Șoseaua București Nord nr. 10, incinta Global City Business Park, Clădirea O21, parter și etaj 1, jud. Ilfov, având cod de identificare fiscala RO 15555719, fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/5107/2016) , care este pus la dispoziția instalatorilor și altor utilizatori și parteneri profesioniști („Parteneri”) și angajaților Parteneri („Utilizatori”) în scopuri comerciale („Portal de servicii”). Politica de confidențialitate se aplică și serviciilor furnizate prin intermediul portalului. Politicile de confidențialitate speciale sau suplimentare se pot aplica anumitor servicii.

Prelucrare date

Operatorul de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Vaillant Group Romania S.R.L. (cu sediul in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, incinta Global City Business Park, Cladirea O21, parter si etaj 1, jud. Ilfov, avand cod de identificare fiscala RO 15555719, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/5107/2016). Puteți găsi mai multe informații și datele noastre de contact în avizul nostru legal. Suntem o companie a Grupului Vaillant. Grupul Vaillant înseamnă Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Germania) și companiile afiliate Vaillant GmbH. Grupul Vaillant include mărcile Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow Worm, Hermann Saunier Duval și protherm. Puteți găsi mai multe informații despre Vaillant Group aici

Bază legală

În general, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, pe baza acordurilor contractuale existente cu partenerul respectiv sau în măsura în care acest lucru este necesar în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț (Art. 6 ( 1) (a), (b) și (f) DSGVO). În special, prelucrăm date personale pentru a opera portalul de servicii, a răspunde întrebărilor dumneavoastră, pentru a vă oferi asistență și servicii speciale pentru comercializarea produselor și serviciilor noastre, pentru a permite administrarea comenzilor, pentru a plasa comenzi și pentru a adapta sau îmbunătăți ofertele noastre de produse și servicii pentru interesele dvs. și interesele clienților finali și pentru a ne sprijini activitatea de marketing. Mai multe detalii despre acest lucru pot fi găsite în notele de mai jos.

Utilizarea portalului de servicii

Portalul de servicii este oferit pentru informații generale și ca un serviciu web personalizat pentru parteneri. Când utilizați site-ul nostru web, ne transmiteți prin browser-ul dumneavoastră date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a stabili conexiunea și a utiliza site-ul nostru. Aceasta include, în special, data și ora conexiunii, adresa dumneavoastră IP, paginile web solicitate și fișierele descărcate, date despre transmiterea și utilizarea site-ului web, informații despre browser și setările browserului, sistemul de operare și dispozitivul și internetul. adresa de la care ați accesat site-ul nostru. Datele sunt stocate și prelucrate din motive tehnice. Folosim aceste informații pentru a asigura securitatea paginilor noastre web, pentru a măsura eficiența publicității pe internet, pentru a compila statistici și pentru a măsura activitățile de pe site cu scopul de a îmbunătăți oferta noastră. În general, nu stocăm aceste date mai mult de treizeci de zile. Puteți utiliza partea general accesibilă a site-ului nostru web fără să vă identificați sau să vă înregistrați. Furnizarea accesului la partea personalizată a portalului de servicii necesită înregistrarea partenerului, timp în care sunt colectate datele companiei și contactele angajaților care doresc să utilizeze portalul de servicii. Înregistrarea unui angajat necesită furnizarea unui titlu, prenume, prenume, o adresă de e-mail personală și un număr de mobil. Pot fi necesare informații suplimentare. Utilizarea este posibilă numai pentru angajații autorizați și înregistrați ai partenerului și necesită înregistrarea cu un nume de utilizator individual (adresă de e-mail) și o parolă. În contextul utilizării portalului de servicii și a serviciilor personalizate de către partenerul respectiv și angajații săi, prelucrăm date personale, inclusiv datele angajaților și clienților finali ai partenerului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru serviciul respectiv. Partenerul se va asigura că este autorizat în legătură cu angajatul să-l numească pe angajat ca utilizator și să ne transmită datele clienților. Odată cu înregistrarea și utilizarea portalului de servicii, angajatul confirmă că este de acord cu înregistrarea sa ca utilizator al portalului de servicii. Stocăm datele personale pe durata înregistrării partenerului, precum și a angajaților respectivi și, ulterior, atât timp cât este necesar și permis legal. Când vă cerem să ne furnizați anumite informații personale, vă indicăm dacă informațiile sunt necesare pentru a vă oferi serviciul respectiv. Informațiile necesare sunt marcate cu un asterisc (*) sau altfel. Toate celelalte informații pe care ni le furnizați sunt voluntare. Ofertele de informații din cadrul portalului de servicii sunt în general accesibile și utilizabile fără furnizarea suplimentară de date cu caracter personal. Acest lucru se aplică în special informațiilor despre produse, sisteme, piese de schimb și documente tehnice, cum ar fi informații de specialitate, informații despre clienții finali, liste de prețuri și liste de verificare. În măsura în care anumite servicii necesită furnizarea de date cu caracter personal suplimentare, este posibil să nu fie posibilă utilizarea acestora pe deplin dacă nu furnizați datele necesare. Putem transmite datele personale furnizate companiilor Grupului Vaillant dacă acest lucru este necesar pentru serviciul respectiv. În măsura în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage oricând consimțământul pentru viitor. Puteți utiliza datele de contact de mai jos în acest scop. Vom procesa cu promptitudine orice notificare de retragere.

Date personale

Colectăm datele de bază ale companiei partenerului în cadrul relației contractuale existente și al înregistrării pentru portalul de servicii. Datele de bază ale companiei includ datele de contact ale reprezentanților autorizați și ale persoanelor de contact ale partenerului, numărul fiscal, numărul registrului comercial și datele bancare. Datele sunt folosite pentru administrarea relatiei contractuale si accesul la portalul de servicii. Colectăm datele angajaților pentru administrarea accesului la portalul de servicii. Datele angajatului includ în special titlul, numele, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, parola și partenerul cu care este legat angajatul. Ca parte a utilizării portalului de servicii, alte date referitoare la angajat pot fi stocate și procesate, în special data ultimei autentificări la portalul de servicii, calificarea angajatului în legătură cu produsele noastre, autorizațiile angajatului de a participa la instruire și informare cu privire la participarea la formare. Colectăm și procesăm date de la clienții finali ai partenerului numai în măsura în care acest lucru este necesar în contextul furnizării de servicii către partener, în special în legătură cu rezervarea de servicii de la serviciul nostru pentru clienți. În acest context, ne puteți furniza informațiile necesare pentru plasarea comenzii. Aceasta include tipul de comandă, informații despre dispozitivul afectat, descrierea problemei, propriul număr de comandă, informații despre locația serviciului, inclusiv numele și detaliile de contact ale proprietarului dispozitivului afectat, detaliile de contact ale unei persoane de contact la fața locului. , data dorită, tipul posibilului contact. Folosim aceste date pentru a procesa comanda de serviciu pentru clienți. Nu procesăm date cu caracter personal speciale (Art. 9 DSGVO) în legătură cu partenerii, angajații acestora sau clienții finali. Mai multe detalii despre datele personale pe care le procesăm pot fi stabilite în descrierea serviciului și aplicației relevante pe care le oferim pe portalul de servicii.

Servicii care sprijină consultarea, planificarea și pregătirea ofertelor

Vă oferim diverse instrumente și aplicații în cadrul portalului de servicii. Instrumentele servesc pentru a sprijini consultarea, planificarea și pregătirea ofertei cu privire la clienții finali. Instrumentele și aplicațiile sunt furnizate în general astfel încât să nu fie necesare specificațiile clienților finali. Colectăm date referitoare la utilizarea instrumentelor și aplicațiilor de către partener, în special în scopuri statistice și pentru a optimiza produsele și serviciile noastre. Nu are loc o analiză individuală cu privire la utilizarea de către angajații individuali ai partenerului.

Traininguri pentru angajati

Oferim diverse training-uri pentru partenerii noștri și pentru angajații acestora. În legătură cu planificarea și implementarea trainingurilor, procesăm datele de contact ale angajaților participanți, precum și informații despre participarea la traininguri. Prelucrăm datele în special pentru planificarea și pregătirea trainingurilor, pentru comunicarea cu participanții la training, pentru facturarea trainingurilor (unde este cazul) precum și pentru documentarea participării la traininguri. Partenerii și angajații pot vedea trainingurile finalizate și viitoare, precum și statutul respectiv (Invitat, Înregistrat, Anulat, Participat, Neparticipat) și să își gestioneze trainingurile.

Înregistrare pentru alte evenimente

Vă oferim din când în când să vă puteți înregistra la evenimente (de exemplu, evenimente de informare, târguri). În acest scop, avem nevoie de numele și adresa dvs. de e-mail și, eventual, informații suplimentare care sunt necesare pentru planificarea și implementarea evenimentului respectiv. Prelucrăm datele în scopul organizării, desfășurării și documentării evenimentelor și, dacă este necesar, în scopuri de facturare.

Oferte de e-learning

În cadrul portalului de servicii, vă oferim oferte de e-learning referitoare la produsele și serviciile noastre sau alte subiecte. În acest scop, putem folosi platforma tehnică a unor furnizori terți prin care este pus la dispoziție conținutul de învățare. În principiu, nu transmitem nicio dată cu caracter personal referitoare la utilizatori furnizorilor relevanți. Pentru furnizarea accesului la servicii, securitatea aplicațiilor precum și pentru analiza utilizării diferitelor oferte, furnizorii pot utiliza cookie-uri sau alte tehnologii. Ne rezervăm dreptul de a evalua statistic datele tehnice și datele de utilizare referitoare la utilizarea ofertelor de e-learning pentru a îmbunătăți și optimiza ofertele noastre. Nu are loc o evaluare individualizată a utilizării ofertelor de e-learning de către noi sau furnizori. În legătură cu anumite servicii, oferim o formă calificată de e-learning în care finalizarea cu succes a e-learning-ului duce la certificare. În aceste cazuri, înregistrăm succesul învățării în cadrul e-learning-ului pe baza răspunsului la întrebări sau a soluționării sarcinilor. În acest scop, stocăm și procesăm informații despre implementarea e-learning-ului, succesul învățării și acordarea certificării.

Comenzi pentru serviciul clienți

Oferim posibilitatea de a face o programare la serviciul nostru pentru clienți online sau telefonic. În acest scop, solicităm în special informații despre tipul comenzii (reparații, întreținere sau altele), despre problema sau serviciile dorite, despre produsul în cauză (de exemplu, număr de serie, nume, clasă, tip, model, performanță), numele, titlul, adresa de e-mail, numărul de telefon (fix sau mobil) al clientului final, informații despre locația dispozitivului. De asemenea, vă cerem să confirmați că sunteți de acord cu termenii și condițiile aplicabile. Avem nevoie de aceste informații pentru a planifica implementarea serviciului pentru clienți, pentru a coordona întâlnirile cu partenerul și clientul final, pentru a confirma comanda și pentru a comunica cu partenerul și clientul final în timpul procesării comenzii. Verificăm existența adresei locației pentru a evita informațiile incorecte. De asemenea, folosim datele pentru a procesa și factura comanda, precum și în scopuri statistice și pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre. Aveți opțiunea de a vizualiza comenzile serviciului clienți cu datele asociate în portalul de servicii. Acesta include numărul comenzii, datele generale despre comandă, inclusiv informații despre tipul comenzii, starea, tehnicianul desfășurat, locația de implementare, datele dispozitivului, detaliile despre implementarea serviciului pentru clienți (inclusiv raportul de lucru).

Aplicații mobile pentru parteneri

Oferim diverse aplicații mobile pentru partenerii noștri, care sunt disponibile ca aplicații web sau pentru dispozitive finale cu sisteme de operare Android sau iOS prin Google Play sau Apple App Store. Acestea includ (în funcție de disponibilitate): • aplicația myVAILLANT Pro Utilizarea aplicațiilor este posibilă numai după înregistrarea prealabilă ca partener. Gestionăm datele de acces (nume de utilizator, parolă) la aplicații. Informațiile privind protecția datelor asociate cu aplicația respectivă se aplică utilizării aplicațiilor și pot fi accesate prin intermediul aplicației respective. Pentru Google Play și App Store, se aplică termenii de confidențialitate ai furnizorilor. Google Play este oferit în Europa de Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda („Google”). Informații despre politica de confidențialitate Google pot fi găsite la https://policies.google.com/privacy. Magazinul de aplicații este furnizat de Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California, 95014, SUA („Apple”). Informații despre politica de confidențialitate a Apple pot fi găsite la https://www.apple.com/legal/privacy/data/ (versiunea lingvistică respectivă poate fi accesată prin selectarea țării).

Programul de loialitate și ScanApp

Oferim partenerilor noștri oportunitatea de a participa la un program de loialitate. În cadrul parteneriatului, partenerul ne transmite informații despre electrocasnicele achiziționate și instalate și primește în schimb diverse beneficii, al căror tip și amploare depind de statutul de partener respectiv. În scopul administrării programului de parteneriat, procesăm diverse informații. Acestea includ, în special, informații despre dispozitivele achiziționate și instalate, gestionarea contului de puncte, informații despre serviciile furnizate și beneficiile, inclusiv, în special, procesarea serviciilor de fidelitate prin intermediul Magazinului de loialitate, furnizarea de mărfuri prin intermediul Magazin de loialitate și suport pentru măsuri publicitare. Administrarea programului de parteneriat include și prelucrarea informațiilor privind dispozitivele achiziționate și instalate cu privire la transmiterea neautorizată, incorectă sau multiplă a datelor în scopul obținerii de beneficii neautorizate. Oferim o aplicație mobilă pentru transmiterea informațiilor despre produse și citirea codurilor de bare de pe dispozitive (Scan App). În acest context, procesăm datele dvs. de conectare pentru aplicație, precum și detaliile codurilor de bare transmise, inclusiv data și ora transmiterii. Informațiile sunt stocate în contul dumneavoastră de fidelitate și sunt folosite pentru a administra programul.

Listarea

Oferim partenerilor noștri posibilitatea de a fi listați ca și contact în căutarile de pe site-ul nostru pentru clienții finali interesați (clienți potențiali). În cadrul cautarii i se arata persoanei interesate mai multe magazine partenere din localitatea dorită. În acest scop, procesăm și publicăm datele de contact publice ale partenerului în sfera rezultatului căutării respective. Aceasta include numele/compania partenerului, adresa, numărul de telefon (fix) sau numărul de mobil, dacă este cazul, site-ul web al partenerului și o adresă de e-mail generală la care partenerul poate fi contactat. Datele sunt preluate din datele de bază, așa cum sunt stocate în portalul de servicii. Vă rugăm să vă asigurați că introduceți numai datele de contact pentru compania dvs. pe care sunteți de acord să fie publicate în cadrul căutării de instalatori. În cadrul căutării de instalatori, adresa dvs. va fi afișată și părții interesate în Google Maps. În acest scop, adresa companiei este transferată automat pe Google Maps.

Descărcați sau comandați material informativ

Puteți descărca informații și broșuri despre produsele și serviciile noastre de pe portalul de servicii fără a furniza alte detalii. În anumite cazuri, oferim posibilitatea de a primi material informativ selectat prin e-mail sau prin poștă. În acest scop, ne furnizați detalii cu privire la informațiile de care aveți nevoie și numele, titlul, adresa de e-mail și adresa poștală. În cazuri individuale, putem solicita informații suplimentare necesare pentru transmiterea documentelor. Evaluăm numărul și tipul de descărcări în scopuri statistice pentru a îmbunătăți și optimiza în mod constant gama noastră de informații.

Centru de contact pentru parteneri

Oferim diverse opțiuni de contact centrului nostru de contact și serviciului nostru pentru clienți. În special, în contextul procesării și al răspunsului la întrebări, al preluării comenzilor și al furnizării de sfaturi, procesăm numele/compania, datele de contact, informațiile referitoare la întrebările și comenzile dumneavoastră. În plus, este posibil să procesăm și datele clienților finali care au legătură cu cererile și comenzile dumneavoastră. Acestea includ în special numele și detaliile de contact, detaliile dispozitivului în cauză, problema sau comanda, numărul clientului, numărul comenzii, numărul de serie al dispozitivului în cauză și detaliile care descriu problema. Este posibil să solicităm informații suplimentare despre proprietarul dispozitivului sau despre destinatarul serviciului sau al facturii. Putem completa informațiile respective cu informații suplimentare (de exemplu, numărul clientului, numărul de comandă, datele dispozitivului, informații despre eroare, piese de schimb necesare, geodate ale locației dispozitivului) pentru a putea procesa solicitarea dumneavoastră și pentru a presta mai bine serviciile noastre pentru clienți. De asemenea, completăm datele cu informații referitoare la procesarea cererii dumneavoastră și la executarea comenzilor referitoare la serviciile furnizate. Folosim datele pentru a vă procesa solicitarea respectivă, în special pentru a răspunde la întrebări despre produsele și serviciile noastre, pentru a accepta comenzi, pentru a stabili întâlniri cu serviciul nostru pentru clienți, pentru a documenta serviciile furnizate sau pentru a factura serviciile. Folosim numărul de telefon, numărul de mobil sau adresa de e-mail a partenerului, a angajaților acestuia și a clienților finali pentru comunicare în legătură cu solicitarea respectivă și până la finalizarea comenzii respective. Aceasta include, de asemenea, mesajele prin e-mail sau SMS, în special pentru confirmarea sau reamintirea întâlnirilor. Dacă sunteți de acord, vom înregistra și conversațiile telefonice cu centrul nostru de contact pentru asigurarea calității sau în scopuri de instruire. Informațiile sunt șterse imediat după evaluare, dar cel târziu în 30 de zile.

Descărcați sau comandați material informativ

Puteți descărca informații și broșuri despre produsele și serviciile noastre de pe portalul de servicii fără a furniza alte detalii. În anumite cazuri, oferim posibilitatea de a primi material informativ selectat prin e-mail sau prin poștă. În acest scop, ne furnizați detalii cu privire la informațiile de care aveți nevoie și numele, titlul, adresa de e-mail și adresa poștală. În cazuri individuale, putem solicita informații suplimentare necesare pentru transmiterea documentelor. Evaluăm numărul și tipul de descărcări în scopuri statistice pentru a îmbunătăți și optimiza în mod constant gama noastră de informații.

Centru de contact pentru parteneri

Oferim diverse opțiuni de contact centrului nostru de contact și serviciului nostru pentru clienți. În special, în contextul procesării și al răspunsului la întrebări, al preluării comenzilor și al furnizării de sfaturi, procesăm numele/compania, datele de contact, informațiile referitoare la întrebările și comenzile dumneavoastră. În plus, este posibil să procesăm și datele clienților finali care au legătură cu cererile și comenzile dumneavoastră. Acestea includ în special numele și detaliile de contact, detaliile dispozitivului în cauză, problema sau comanda, numărul clientului, numărul comenzii, numărul de serie al dispozitivului în cauză și detaliile care descriu problema. Este posibil să solicităm informații suplimentare despre proprietarul dispozitivului sau despre destinatarul serviciului sau al facturii. Putem completa informațiile respective cu informații suplimentare (de exemplu, numărul clientului, numărul de comandă, datele dispozitivului, informații despre eroare, piese de schimb necesare, geodate ale locației dispozitivului) pentru a putea procesa solicitarea dumneavoastră și pentru a presta mai bine serviciile noastre pentru clienți. De asemenea, completăm datele cu informații referitoare la procesarea cererii dumneavoastră și la executarea comenzilor referitoare la serviciile furnizate. Folosim datele pentru a vă procesa solicitarea respectivă, în special pentru a răspunde la întrebări despre produsele și serviciile noastre, pentru a accepta comenzi, pentru a stabili întâlniri cu serviciul nostru pentru clienți, pentru a documenta serviciile furnizate sau pentru a factura serviciile. Folosim numărul de telefon, numărul de mobil sau adresa de e-mail a partenerului, a angajaților acestuia și a clienților finali pentru comunicare în legătură cu solicitarea respectivă și până la finalizarea comenzii respective. Aceasta include, de asemenea, mesajele prin e-mail sau SMS, în special pentru confirmarea sau reamintirea întâlnirilor. Dacă sunteți de acord, vom înregistra și conversațiile telefonice cu centrul nostru de contact pentru asigurarea calității sau în scopuri de instruire. Informațiile sunt șterse imediat după evaluare, dar cel târziu în 30 de zile.

Înregistrare newsletter

Oferim diverse buletine informative pentru partenerii noștri, la care vă puteți abona. Dacă doriți să vă abonați la un buletin informativ, vom procesa adresa de e-mail pe care ați introdus-o în portalul de servicii. Vă puteți gestiona singur buletinul informativ în portalul de servicii. În acest scop, procesăm și informații despre buletinele informative la care v-ați abonat și frecvența cu care sunt trimise. Când trimitem un buletin informativ, este posibil să colectăm și date despre trimiterea și utilizarea buletinului informativ. În acest scop, buletinele informative conțin link-uri către fișiere imagine stocate pe serverele noastre web. Când deschideți un buletin informativ, programul dvs. de e-mail încarcă aceste fișiere imagine de pe serverul nostru web. Acest lucru ne permite să urmărim dacă și când au fost deschise buletinele noastre informative și ce conținut a fost citit. Folosim informațiile colectate în acest fel pentru a face mai atractivă utilizarea buletinelor informative, pentru a controla trimiterea buletinelor informative și în scopuri statistice. Vă puteți dezabona oricând de la un buletin informativ abonat prin intermediul portalului de servicii. Dacă doriți să vă dezabonați de la un buletin informativ, puteți utiliza și linkul de dezabonare din newsletter.

Cookie-uri, instrumente de analiză, urmărire și direcționare, rețele sociale.

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web și portalul de servicii. Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt stocate temporar pe dispozitivul dumneavoastră. Folosim cookie-uri în diverse scopuri, care sunt descrise mai jos. Utilizăm propriile cookie-uri, în special cookie-uri funcționale, pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat, pentru a facilita navigarea și a folosi formularele, pentru a simplifica conectarea și înregistrarea, pentru a oferi anumite funcții, pentru a stoca. consimțământul sau respingerea cookie-urilor și pentru asigurarea securității site-ului nostru web și a sistemelor noastre. Prin urmare, cookie-urile sunt necesare pentru a putea folosi site-ul nostru în mod funcțional. Consimțământul nu este necesar pentru aceste cookie-uri necesare. De asemenea, folosim cookie-uri de la terți, în special în legătură cu utilizarea instrumentelor de analiză, a tehnologiilor de urmărire și direcționare. Instrumentele de măsurare și analiză sunt folosite pentru a înțelege mai bine utilizarea site-ului nostru web și pentru a-l optimiza în consecință. Cu cookie-urile privind, colectăm informații despre modul în care interacționați cu site-ul nostru web și aceste pagini vizitate. Informațiile pe care le colectăm sau le stocăm cu aceste cookie-uri sunt agregate și nu sunt legate de dvs. personal. Astfel de cookie-uri sunt activate cu consimțământul dumneavoastră și vă puteți retrage oricând consimțământul. Tehnologiile de urmărire și direcționare sunt folosite pentru a optimiza difuzarea de publicitate și alte tipuri de marketing pe internet. Aceste cookie-uri urmăresc și colectează informații despre activitățile dvs. online pentru a ajuta la publicitate să vă ofere publicitate mai relevantă în funcție de interesele dvs. Aceste cookie-uri pot participa în aceste informații cu alte organizații sau publicitate. Astfel de cookie-uri sunt activate cu consimțământul dumneavoastră și vă puteți retrage oricând consimțământul. De asemenea, integrăm anumite așa-numite oferte de social media sau conținut extern pe site-urile web. Când utilizați rețelele de socializare, utilizați și ofertele respective ale furnizorilor de rețele sociale, care folosesc și cookie-uri. Astfel de cookie-uri sunt activate cu consimțământul dumneavoastră și vă puteți retrage oricând consimțământul. În principiu, puteți vizualiza site-ul nostru și fără cookie-uri. Cu toate acestea, majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile ca setare implicită. Cu toate acestea, puteți preveni sau restricționa stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. final. Vă rugăm să consultați instrucțiunile producătorului browserului dumneavoastră pentru a afla cum să funcționeze acest lucru în detaliu. De asemenea, puteți șterge cookie-urile care au fost deja setate în orice moment prin intermediul browserului dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza setările „Nu urmăriți” ale browserului dumneavoastră pentru a gestiona cookie-urile. De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile de la anumiți furnizori terți pe pagina „Digital Advertising Alliance” la http://www.aboutads.info/choices/ sau pe pagina „Your Online Choices” la https://www.youronlinechoices. com. Dacă nu acceptați cookie-urile necesare, acest lucru poate duce la restricții ale ofertelor noastre. Atunci când utilizați cookie-uri de la alți furnizori („third party cookies”), este posibil ca datele colectate să fie transferate de furnizorul respectiv într-o țară din afara UE sau SEE care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. În special, SUA nu oferă un nivel adecvat de protecție în sensul GDPR, deoarece autoritățile guvernamentale din SUA au dreptul de a accesa datele personale deținute de companii în anumite circumstanțe, fără ca persoanele vizate să aibă la dispoziție căi de atac adecvat.

Informații despre cookie-uri și utilizarea Instrumentului de gestionare a consimțământului cookie-urilor

Puteți utiliza Instrumentul de gestionare a consimțământului cookie integrat în site-ul nostru web pentru a vă gestiona setările individuale pentru utilizarea cookie-urilor. Acolo veți găsi și informații detaliate despre cookie-urile individuale. Utilizăm instrumentul de gestionare a consimțământului de la Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Suedia) pe site-ul nostru web. Instrumentul vă permite să dați consimțământul pentru prelucrarea datelor prin intermediul site-ului web, în special setarea cookie-urilor, precum și să vă folosiți dreptul de a vă retrage consimțământul deja acordat. Prelucrarea datelor și utilizarea cookie-urilor este necesară pentru documentarea și administrarea setărilor dumneavoastră. Următoarele date sunt colectate și transmise furnizorului instrumentului: data și ora apelului la pagina, informații despre browserul pe care îl utilizați și dispozitivul pe care îl utilizați, adresa IP anonimizată, date de înscriere și renunțare referitoare la respectivul cookie-uri. Aceste date nu sunt transmise altor terți. Pentru mai multe informații despre condițiile de confidențialitate ale instrumentului de gestionare a consimțământului cookie-urilor utilizate, vă rugăm să vizitați: https://www.consentmanager.net/privacy.php.

Transferul datelor cu caracter personal în cadrul Grupului Vaillant și către terți

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi în calitate de operator și, în scopul furnizării de servicii, sunt transmise procesatorilor din cadrul Grupului Vaillant și procesatorilor externi care prelucrează datele exclusiv în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre. Dacă folosim furnizori terți care folosesc și datele în propriile scopuri, am descris acest lucru în special în legătură cu informațiile despre cookie-uri. De asemenea, dezvăluim date personale clienților finali sau altor terți dacă acest lucru este necesar pentru a ne furniza serviciile. Transferul datelor cu caracter personal către instanțe, autorități sau alte instituții guvernamentale interne și străine se va face exclusiv în cadrul prevederilor statutare.

Prelucrarea datelor de către terți și prelucrarea în afara UE sau SEE

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi în calitate de operator de date și, în scopul furnizării de servicii, sunt transmise procesatorilor de date din cadrul Grupului Vaillant și procesatorilor de date externi care prelucrează datele exclusiv în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

În anumite circumstanțe, prelucrarea datelor este efectuată în numele nostru de către un procesator din afara UE sau SEE. Într-un astfel de caz, cu excepția cazului în care Comisia adoptă o decizie de adecvare în legătură cu țara destinatară, vom conveni cu un furnizor de servicii corespunzător asupra garanțiilor adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, în special prin acordul clauzelor contractuale standard ale UE aplicabile.

În special în legătură cu utilizarea instrumentelor de analiză, a tehnologiilor de urmărire și direcționare de la furnizori terți sau de integrarea ofertelor de social media, este posibil ca furnizorii terți să prelucreze date și în afara UE sau SEE. În special, furnizorii terți pot prelucra date cu caracter personal în SUA. În prezent, SUA nu oferă o protecție adecvată în temeiul GDPR, în special deoarece autoritățile guvernamentale din SUA au dreptul de a accesa datele personale deținute de companii în anumite circumstanțe, fără căi de atac adecvate disponibile persoanelor vizate.

Securitatea datelor

Aplicăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a proteja datele personale pe care le gestionăm împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii neautorizate a datelor cu caracter personal sau accesului la acestea. Toate datele personale furnizate de dvs. atunci când utilizați servicii personalizate ne vor fi transmise în formă criptată. Utilizăm un proces de criptare de ultimă generație în acest scop. Datele dumneavoastră sunt protejate prin parolă în sistemele în care sunt stocate. Persoanelor care au acces la acesta li se interzice prin reglementări stricte de securitate să dezvăluie datele dumneavoastră către terți. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu.

Drepturile tale

Aveți dreptul de a solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc sau restricționarea prelucrării sau de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, în fiecare caz în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care prelucrarea datele personale se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. De asemenea, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor pentru a vă afirma drepturile de mai sus. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, în conformitate cu prevederile legale, dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă prevederile legale. În acest scop, puteți contacta în special autoritatea din statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită sau a locului presupusei încălcări. Comisarul de stat pentru protecția datelor și libertatea informațiilor din Renania de Nord-Westfalia este responsabil pentru noi. Puteți găsi datele lor de contact actuale la www.ldi.nrw.de.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la protecția datelor, vă rugăm să le trimiteți prin e-mail sau scrisoare responsabilului nostru cu protecția datelor, care poate fi contactat la următoarele date de contact: Prin email: office@vaillant-group.com.ro Prin posta: Vaillant Group Romania S.R.L. (cu sediul in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, incinta Global City Business Park, Cladirea O21, parter si etaj 1, jud. Ilfov, avand cod de identificare fiscala RO 15555719, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/5107/2016)

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste prevederi privind protecția datelor în orice moment, în cadrul legilor aplicabile. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, termenii de utilizare respectivi și termenii și condițiile generale atunci când utilizați paginile noastre de internet. Stare: Data lansării

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web și portalul de servicii. Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt stocate temporar pe dispozitivul dumneavoastră. Folosim cookie-uri în diverse scopuri, care sunt descrise mai jos. Utilizăm propriile cookie-uri, în special cookie-uri funcționale, pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat, pentru a facilita navigarea și a folosi formularele, pentru a simplifica conectarea și înregistrarea, pentru a oferi anumite funcții, pentru a stoca. consimțământul sau respingerea cookie-urilor și pentru asigurarea securității site-ului nostru web și a sistemelor noastre. Prin urmare, cookie-urile sunt necesare pentru a putea folosi site-ul nostru în mod funcțional. Consimțământul nu este necesar pentru aceste cookie-uri necesare. De asemenea, folosim cookie-uri de la terți, în special în legătură cu utilizarea instrumentelor de analiză, a tehnologiilor de urmărire și direcționare. Instrumentele de măsurare și analiză sunt folosite pentru a înțelege mai bine utilizarea site-ului nostru web și pentru a-l optimiza în consecință. Cu cookie-urile privind, colectăm informații despre modul în care interacționați cu site-ul nostru web și aceste pagini vizitate. Informațiile pe care le colectăm sau le stocăm cu aceste cookie-uri sunt agregate și nu sunt legate de dvs. personal. Astfel de cookie-uri sunt activate cu consimțământul dumneavoastră și vă puteți retrage oricând consimțământul. Tehnologiile de urmărire și direcționare sunt folosite pentru a optimiza difuzarea de publicitate și alte tipuri de marketing pe internet. Aceste cookie-uri urmăresc și colectează informații despre activitățile dvs. online pentru a ajuta la publicitate să vă ofere publicitate mai relevantă în funcție de interesele dvs. Aceste cookie-uri pot participa în aceste informații cu alte organizații sau publicitate. Astfel de cookie-uri sunt activate cu consimțământul dumneavoastră și vă puteți retrage oricând consimțământul. De asemenea, integrăm anumite așa-numite oferte de social media sau conținut extern pe site-urile web. Când utilizați rețelele de socializare, utilizați și ofertele respective ale furnizorilor de rețele sociale, care folosesc și cookie-uri. Astfel de cookie-uri sunt activate cu consimțământul dumneavoastră și vă puteți retrage oricând consimțământul. În principiu, puteți vizualiza site-ul nostru și fără cookie-uri. Cu toate acestea, majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile ca setare implicită. Cu toate acestea, puteți preveni sau restricționa stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. final. Vă rugăm să consultați instrucțiunile producătorului browserului dumneavoastră pentru a afla cum să funcționeze acest lucru în detaliu. De asemenea, puteți șterge cookie-urile care au fost deja setate în orice moment prin intermediul browserului dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza setările „Nu urmăriți” ale browserului dumneavoastră pentru a gestiona cookie-urile. De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile de la anumiți furnizori terți pe pagina „Digital Advertising Alliance” la http://www.aboutads.info/choices/ sau pe pagina „Your Online Choices” la https://www.youronlinechoices. com. Dacă nu acceptați cookie-urile necesare, acest lucru poate duce la restricții ale ofertelor noastre. Atunci când utilizați cookie-uri de la alți furnizori („third party cookies”), este posibil ca datele colectate să fie transferate de furnizorul respectiv într-o țară din afara UE sau SEE care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. În special, SUA nu oferă un nivel adecvat de protecție în sensul GDPR, deoarece autoritățile guvernamentale din SUA au dreptul de a accesa datele personale deținute de companii în anumite circumstanțe, fără ca persoanele vizate să aibă la dispoziție căi de atac adecvat.

Puteți utiliza Instrumentul de gestionare a consimțământului cookie integrat în site-ul nostru web pentru a vă gestiona setările individuale pentru utilizarea cookie-urilor. Acolo veți găsi și informații detaliate despre cookie-urile individuale. Utilizăm instrumentul de gestionare a consimțământului de la Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Suedia) pe site-ul nostru web. Instrumentul vă permite să dați consimțământul pentru prelucrarea datelor prin intermediul site-ului web, în special setarea cookie-urilor, precum și să vă folosiți dreptul de a vă retrage consimțământul deja acordat. Prelucrarea datelor și utilizarea cookie-urilor este necesară pentru documentarea și administrarea setărilor dumneavoastră. Următoarele date sunt colectate și transmise furnizorului instrumentului: data și ora apelului la pagina, informații despre browserul pe care îl utilizați și dispozitivul pe care îl utilizați, adresa IP anonimizată, date de înscriere și renunțare referitoare la respectivul cookie-uri. Aceste date nu sunt transmise altor terți. Pentru mai multe informații despre condițiile de confidențialitate ale instrumentului de gestionare a consimțământului cookie-urilor utilizate, vă rugăm să vizitați: https://www.consentmanager.net/privacy.php.